Посібник користувача
Протріть чистим м'яким чистим агентом